Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2023 23:01, số lượt xem: 142

Cho tôi gửi hồn vào ngòi bút
Chỉ mong chực chờ thi cảm tuôn,
Cho tôi say cùng tinh tú biếc
Để uống trăng tan mỗi khuya buồn.

Cảm được hồn ai dạt về thu
Mà như giằng xé trong gió mù.
Nghe lòng ai gào. Hoang tàn đổ,
Rồi tan tác mảnh vụn tâm tư.

Mơ được xuôi về chốn trần ai
Dẫu biết chẳng thành. Tôi ngoái lại
Cửa ô tình tự sập. Vô vọng
Tôi lạc lõng chìm trong huyết vụng...

Tặng Tâm Anh!
Và tưởng nhớ Hàn Mặc Tử!