Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 12/07/2013 18:32

Chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng mỏi
Lười ngủ, biếng ăn là bị ốm rồi
Ừ thì ốm! Đã làm sao nhỉ?
Khoẻ suốt trăm năm, chắc đã ra người!


Nguồn: Ơ thờ ơ (thơ), Đỗ Trung Lai, NXB Hội nhà văn, 2013