Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/08/2021 06:10, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/10/2021 06:39

Đêm lịm, trăng chìm, lá rụng sương,
thân đơn, nhà quạnh, gió lạc đường.
Có ai đi đến nơi cùng tận,
xin hộ giùm ta một chút thương.