Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 07:21

Chẳng khuất xa nào xa khuất hơn
Bàn tay ngoài cõi vẫy trên cồn
Chẳng có gần nào gần gũi vậy
Chiếc lá vừa rơi cội đã ôm.