Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 07:26

Giọt sương thu còn sót
Ong liếm cạn nhuỵ hoa
Vại nước mưa khô khốc
Lòng uống khan nỗi nhà.