10/06/2023 04:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Uống khan nỗi nhà

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/01/2023 07:26

 

Giọt sương thu còn sót
Ong liếm cạn nhuỵ hoa
Vại nước mưa khô khốc
Lòng uống khan nỗi nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Uống khan nỗi nhà