Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/06/2021 06:11, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/10/2021 07:22

Sáng nay không nỡ quét sân,
bông hoa sương lệ, mấy lần cánh rơi.
Cõi hoa nào khác cõi người,
thương cho bao kiếp phận đời tài hoa!