Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 06:57

Từ bên kia ký ức,
vọng tiếng em gọi về.
Đêm qua đò Phương Tích,
đợi mòn anh canh khuya.