Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/06/2022 08:45

Trắng ngần ào xuống sông trăng
Bến đêm đắm đợi chung thân ngọc ngà
Hạt vàng vung vãi sóng hoa
Đôi bờ phồn thực sương nhoà hương thu.