Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/06/2024 07:51

Thời gian rơm củi lửa
Càng đỏ càng chóng tàn
Tình yêu trăng lời hứa
Càng sáng càng chóng tan.