Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2022 14:42

Dẫu thuyền không đến nữa
mà bến xưa vẫn chờ.
Trăng về theo lời hứa
sao người xưa đã xa.