Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 08/02/2022 08:19

Chưa xanh thơ ấu tuổi.
đã vàng  tháng năm trôi.
Hoa niên chưa kịp khởi,
đã chiều theo mây trôi.