Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/01/2023 16:33

Sông xưa mềm giải lụa,
vắt xanh mái Tan quan.
Sông nay lau trắng xoá,
thắt ngang qua cổng làng.