29/05/2023 19:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông nay

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/01/2023 16:33

 

Sông xưa mềm giải lụa,
vắt xanh mái Tan quan.
Sông nay lau trắng xoá,
thắt ngang qua cổng làng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Sông nay