Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/02/2023 09:18

Đường làng lạnh buốt gió lên
Thương ơi quang gánh rối ren bốn bề
Ngõ nhà bạc phếch áo quê
Thương ơi chân trắng đi về bao năm.