Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 03/06/2021 06:37, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 07:45

Xin anh đừng nhặt chiêm bao,
Cả đời mộng mị lúc nào mới xong.
Em đi khi nước đang ròng,
Nay về sông đã mênh mông bến bờ.
Vậy mà anh vẫn đang mơ,
Làm sao em có thể chờ được anh?
Chiêm bao mộng mị đã đành,
Sao còn nhặt lại để dành cho ai?
Lẽ nào cho chị, chị ơi,
Người trăm năm trước đang ngồi đơi anh?


Thanh Trì 2020