Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/06/2024 08:05

Đỉnh trời sâu chót vót
Bóng đa dài chon von
Đáy sông cao thăm thẳm
Đò chờ ai ngút nguồn

Vòm trời nay lau sập
Gốc đa xưa lụi tàn
Lòng sông quê rêu tấp
Con đò chìm chết khan

Thân bơ vơ đường cũ
Lòng ngẩn ngơ lối về
Ngỡ như chân lạc đất
Ngỡ như hồn lạc quê.