Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/04/2021 06:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 19:04

Quê nhà nặng gói khăn xưa,
trào lên mắt nhớ, khi chưa kịp về.
Trông vời sông quạnh, trăng khuya,
đêm đêm ngỡ đứng bến quê gọi đò.


Thanh Trì 2019