Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/06/2024 08:08

Đêm nước mắt chảy mòn trăng cửa sổ
Ngày vai gầy tựa vẹt nắng cửa đi
Bếp lửa lạnh ủ mòn than nỗi nhớ
Ngõ tre thưa héo ngọn đợi người về.