Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2022 07:28

Áng mây rải tím khung trời
Nắng chiều theo bóng chân người ra đi.
Con đường chia buổi phân ly,
Lối về chỉ vết chân về
Mình em.