Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/07/2021 06:13, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2021 16:04

Nắng vơi nửa vạt,
sương trôi nửa chừng.
Chân đi nửa bước nửa không,
dùng dằng lòng vẫn nửa trong nửa ngoài.
Ra về không nỡ người ơi,
nỗi duyên chưa dứt, nỗi đời chưa nguôi.