Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/03/2023 15:58

Đã ước quá nhiều không nhớ nữa
Bao nhiêu trời rạng bấy nhiêu đêm
Đi suốt cuộc đời toàn cõi mộng
Chất nặng trong ta một cõi buồn.