31/05/2023 11:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nặng cõi buồn

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 15:58

 

Đã ước quá nhiều không nhớ nữa
Bao nhiêu trời rạng bấy nhiêu đêm
Đi suốt cuộc đời toàn cõi mộng
Chất nặng trong ta một cõi buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Nặng cõi buồn