Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 06/05/2021 06:14, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 19:47

Một lần lỗi hẹn, anh ra muộn,
giận hờn, em bỏ bến sông trôi.
Trông vời trăng khuyết, chân trời rộng,
từ ấy bến sông chỉ một tôi.


Thanh Trì 2020