Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/07/2021 06:23, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2021 18:48

Không còn gì để hứa,
khi em đi lấy chồng.
Không biết buồn chi nữa,
khi cõi lòng trống không.