Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/06/2024 08:15

Trăng không bao giờ kép
Chỉ mòn theo ngày chờ
Không hoa nào không đẹp
Chỉ người qua thờ ơ.