Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 27/06/2022 07:37

Mải mê cày một kiếp tôi,
mưa chan nắng dội mà đời vẫn hoang.
Đam mê theo mãi con đường,
chồn chân mỏi gối vô thường mà thôi.