Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 20/10/2021 16:28

Nón cời rời sông Nhị,
yếm đào vào Mã Mây.
Để Hàng Bông chợt thấy,
ngẩn ngơ xanh vòm cây.