Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/06/2024 07:55

Giếng làng Phương Tích
Trên núi Giếng Trong
Chân qua cầu đá  
Đã nghe mát lòng.

Mùa mưa đứng cạn
Nước trào qua hông
Mùa nắng chổng mông
Nước sâu hút bóng

Mỗi lần chực nước
Quang mây nồi đình
Mo cau nghiêng ngả
Giếng cười rung rinh.