Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/05/2021 06:54, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 20:11

Thuyền anh như tấm chăn gầy,
đắp đêm thì hở, đắp ngày thì rơi.
Đừng yêu em nữa, anh ơi,
cho em gởi lại một thời bên nhau.
Nếu mà còn có kiếp sau,
hẹn anh sông rộng, thuyền giàu em sang.
Bây giờ nghèo cả tấm chăn,
làm sao ấm hết mọi phần cho em.
Giã từ anh bến sông Yên,
để em đi với bạn thuyền của em.


Sông Mã đêm tháng Giêng 2006