Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 21/09/2022 08:09

Buổi em đi cõi khác
Bóng buồn nhoà bến Mê.
Nay em về trong gió
Thoảng mùi hương ổi quê