Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 08:04

Sáng ra mơ tận hồn vét cạn
Hết cả hương xưa quẩn góc nhà
Lẽ nào em đã thôi về gặp
Một chút tình suông cũng bỏ ta.