Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/12/2022 09:18

Quả cau hồng gương mặt
Quyện đỏ lá trầu hôi.
Dậu mùng tơi quấn chặt
Trái tím kết thành đôi.