Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/10/2022 08:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/12/2022 15:07

Của trời thì giả đất
Những thứ mình tạo ra
Nhân định thì vướng mệnh
Duyên đi không trở về.