Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/04/2021 10:30, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 18/10/2021 20:38

Bờ rào lối tắt đã quen,
thì em lại bỏ tôi lên quê người.
Tơ hồng với dậu mùng tơi,
chăng ngang, chăng dọc, rối bời con tim.
Lúc giờ tôi chẳng giám nhìn,
đường làng ta chật nghít nghìn người ta.
Pháo đùng rồi lại pháo hoa,
xe lên, xe xuống, xe ra, xe vào.
Chờ xem em lên xe nào,
tơ hồng tôi gửi. Bờ rào năm xưa.
Của tin giữ đến bây giờ,
trả em cả nắm tơ thừa. Trả em.
Hôm rồi, ngõ vắng, lối quen,
thấy em ngồi khóc bên hiên chái nhà.
Người ta với vợ người ta,
dắt em khỏi cửa, đuổi ra ngoài đường.
Bây giờ dậu đổ ngõ hoang,
Thương en cũng chẳng thể sang được rồi.


5/ 2018