Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới sáu chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 04/08/2021 06:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 13/10/2021 07:06

Người đi chia đường cách biệt,
dồn tim máu ứa hai nơi.
Mắt uồng hình nhau đến chật
ép dòng nước mắt tràn môi