Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 02/06/2024 08:01

Ngỡ bóng mình còn đó
Dưới gốc đa ngày xưa
Ngỡ dáng em thuở nhỏ
Đang tắm giữa bến trưa.

Chợt cơn mưa ập đến
Xoá hết mọi ngày xưa
Bóng đa trôi theo nước
Trắng hoang không bến bờ.

Khoảng trời xanh ký ức
Vẫn xanh như thuở xưa
Mà sao trong tâm mắt
Chẳng còn chi mong chờ.