Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/10/2022 10:39

Ngoại cảm mưa chan từ quá vãng
Phong sương áo đẫm kiếp hiện sinh
Nội thương ôm xác cây đa cũ
Mảnh ván đò xưa tấp bến Đình.