Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 09/10/2022 10:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/11/2023 08:48

Ngoại cảm mưa chan từ quá vãng
Gió sương áo đẫm kiếp phong trần
Nội thương ôm xác cây đa cũ
Mảnh ván đò xưa tấp bến Đình.