Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 23/10/2021 16:31

Em rời thuyền sông Nhị,
yếm đào vào Mã Mây.
Anh gánh gồng vại chậu,
Hãng Chĩnh kịp sáng nay.