Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/06/2022 08:47

Có khi thấy mình lạ,
hay mình không phải mình?
Có khi tình hoang hoá,
hay tim mình trống không?