Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/08/2022 19:07

Cây đa đang đợi
Bến quê đang chờ
Sao buồm cứ gió giong khơi
Có gì vẫy gọi phương trời vậy anh?