Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/06/2022 07:49

Đã từng người cũ của nhau,
từ thuở ấu thơ yêu một lần.
Bây giờ còn lại vầng trăng khuyết,
lạnh cả trời khuya, cả thế gian.