Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 19/03/2023 08:06

Còn gì nữa giữa thăng trầm
Bãi xưa sông lấp dâu tằm không lên.
Gọi gì nữa giữa khuya đêm
Dầu đèn đã tắt cửa phên đã cài.