Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 15/12/2022 15:33

Anh đã mang buổi chiều ấy bên mình
Buổi chiều tiễn đưa mưa trời Phương Tích.
Buổi chiều ra đi tuổi thơ cũng hết
Mảnh thời gian héo chết trong anh.