Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 12/10/2022 08:37

“Học trò thò lò mũi xanh,
cầm miếng bánh đúc chạy quanh nhà thầy”
Thơ xưa nói chẳng hề sai,
vận vào thấy giống bạn trai lớp mình.
Cầm que kem chạy rõ nhanh,
không cho bạn mút, vòng quanh lưng thầy.