Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 28/03/2021 06:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/10/2021 08:03

Áo dài ai trắng sân trường xanh.
Gót son ai chạm nắng mai lành.
Ai đi qua lớp nhìn ai vội,
thoáng cái mà ai đã giật mình!