Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 11/12/2022 08:03

Nguyên tiêu ủ chín trăng rằm.
Nắng xuân ủ chín trái xuân cho người
Trăm năm em ủ chín ai
để tình tôi cứ xanh hoài trăm năm.