Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/04/2021 07:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đỗ Quảng Hàn vào 17/10/2021 20:22

Bây giờ sông đang ở đâu,
để tôi bới đám cỏ lau tìm Người,
để sông sống lại ru tôi,
để tôi thơ dại như thời còn sông,
để em tắm giữa dòng trăng,
để mẹ giặt lụa tơ tằm...Để tôi,
đi tìm sông cũ, sông ơi,
cả bây giờ, cả ở nơi cuối cùng!


5/2018