Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/01/2023 08:12

Đừng nhìn trộm em tắm,
nét hồng hoang đâu còn.
Để thiên nhiên đúc sẵn,
mới cho suốt trăm năm.