Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 14/10/2022 09:04

Nhà anh rêu úa sân hoang,
Ngõ em cỏ dại mưa chan cõi buồn.
Tình anh bến vắng không thuyền,
duyên em bèo dạt hoa niên héo tàn.